Artykuł został przeniesiony na nowego bloga: Wprowadzenie do materiałoznawstwa