Od zawsze inspiracją do pracy nad odzieżą był wygląd sylwetki ludzkiej. Ewolucja ubiorów trwała wiele stuleci i miała ścisły związek z rozwojem wiedzy na temat budowy oraz sposobu